PŮJČKY

Refinancování a bezúčelový úvěr

S jednou splátkou je život jednodušší.

USNADNĚTE SI ŽIVOT

Získáte větší přehled ve svých financích a navíc i další peníze, které můžete použít na cokoliv. Platíte méně a ušetříte více!

 • 18 000 Kč - 600 000 Kč
 • doba splácení 1 až 10 let
 • bezkonkurenční sazba od 5,9% p. a. při refinancování
 • možnost čerpání bezúčelového úvěru nebo
 • refinancování stávajících spotřebitelských úvěrů, úvěrů z kreditních karet a nákupů na splátky poskytnutých jakoukoli českou bankou, nebo a nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru včetně úvěrů čerpaných prostřednictvím kreditních karet a nákupů na splátky
 • možnost  odkladu první splátky o 2 měsíce
 • jediná splátka měsíčně
 • bez nutnosti založení nového bankovního účtu
 • bez poplatků
 • bez zbytečného papírování

 

ÚPLNĚ JEDNODUŠE

 • Pokud máte o naše financování zájem, kontaktujte nás na níže uvedeném telefonním čísle, nebo emailové adrese a my Vám sjednáme schůzku s naším obchodním zástupcem.
 • Obchodní zástupce s Vámi vyplní žádost o úvěr a vyžádá si od Vás dokumenty potřebné k posouzení Vaší úvěruschopnosti. V případě příjmů ze zaměstnání standardně vyžadujeme potvrzení zaměstnavatele o příjmu, které může být alternativně nahrazeno výplatními páskami, nebo výpisy z účtu. Příjmy z podnikání se dokládají prostřednictvím daňového přiznání, dokladu o zaplacení daně a výpisu z účtu. V případě starobního důchodu, rodičovského příspěvku, peněžité pomoci v mateřství či jiného obdobného příjmu budete požádáni o předložení rozhodnutí, které prokazuje výši tohoto příjmu.
 • Údaje o Vašich stávajících závazcích ověřujeme prostřednictvím Nebankovního registru klientských informací (bližší informace naleznete v Informačním memorandu níže).
 • Obchodní zástupce odešle Vaši žádost našim pracovníkům pomocí on-line aplikace, naši pracovníci žádost okamžitě posoudí a obchodní zástupce Vás informuje, zda byla Vaše žádost schválena či nikoli. V případě schválené žádosti Vám Obchodní zástupce poskytne všechny nezbytné informace týkající se úvěrové smlouvy a předloží Vám návrh úvěrové smlouvy.
 • Obchodní zástupce s Vámi následně naším jménem uzavře smlouvu o úvěru.
 • Peníze máte na vašem účtu do 72 hodin, od podepsání úvěrové smlouvy.
 • Pro více informací volejte na 810 888 999, nebo nás kontaktujte přes email info-uver@cfh.cz

Naše úvěry jsou vždy úročeny pevnou úrokovou sazbou, která se v průběhu doby trvání spotřebitelského úvěru nemění. Úrokové sazby se pohybují v rozpětí od 5,9% do 26,50% p. a. Bližší informace Vám budou vždy poskytnuty naším obchodním zástupcem.

Reprezentativní příklad:

Měsíční anuitní splátka spotřebitelského úvěru ve výši 200 000 Kč, s úrokovou sazbou 7,52 % ročně a dobou splatnosti 96 měsíců představuje 2 754 Kč. Celkové náklady spotřebitele činí 64 384 Kč. Celková částka splatná spotřebitelem činí 264 384 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) činí 7,52%.

Úvěr můžete kdykoli zcela nebo zčásti předčasně splatit. V takovém případě máte právo na poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku. Můžeme po Vás však požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které nám vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Úhradu účelně vynaložených nákladů nemůžeme požadovat v případě, že k předčasnému splacení došlo z pojistného plnění z pojištění schopnost splácet úvěr.

Pokud budete v prodlení s platbou vyplývající z úvěrové smlouvy, můžeme požadovat zákonný úrok z prodlení, jehož výše v současné době činí 9,25 % p.a. Dále můžeme požadovat úhradu účelně vynaložených náklady a případně předčasně zesplatnit jistinu úvěru. Podrobnosti jsou uvedeny vždy v příslušné úvěrové smlouvě.

Neposkytujeme radu ve smyslu § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

 


Informacni memorandum 1_10_2018

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE O VÝŠI PŘÍJMU

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE O VÝŠI PŘÍJMU AJ

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE O VÝŠI PŘÍJMU DE