Vážený kliente,

dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu ukončení vydávaní kreditních platebních karet vydávaných Všeobecnou úverovou bankou, a.s., ve spolupráci se společností CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., bude Vaši Smlouva o vydání a používání kreditní platební karty vypovězená (nejpozději do 31.12.2018).

Uplynutím výpovědní doby Smlouvy uvedená ve výpovědi, kterou od nás obdržíte, resp. už jste obdrželi, zaniká Vaší právo kartu dále užívat.

Děkujeme za pochopení.