ODKLAD SPLÁTEK

CO JE TŘEBA VĚDET O ODKLADU SPLÁTEK

  • Splátky je možné odložit u úvěrů sjednaných a čerpaných PŘED 26. BŘEZNEM 2020
  • Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co nám to OZNÁMÍTE A PROHLÁSÍTE, že máte v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19
  • Splátky si můžete odložit buď do konce ČERVENCE, nebo do konce ŘÍJNA tohoto roku (2020)
  • Odklad splátek je BEZ POPLATKŮ
  • Odklad splátek NEPOVEDE K NEGATIVNÍMU ZÁPISU do registrů dlužníků

Žádost o odklad splátek