NABÍDKA KARET

Kreditní karta Quatro

Kreditní karta Quatro

Tankovací karta České Pojišťovny

Tankovací karta České Pojišťovny

Nákupní karta HALENS/CELLBES

Nákupní karta Halens/Cellbes

Poskytovatel: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155, DIČ: 2020411811, IČ DPH: SK 7020000207, Obch. rejstřík: Okr. soud Bratislava 1, Odd.: Sa, vložka č. 341/B, jednající prostřednictvím VÚB, a.s., pobočka Praha, (VÚB, a.s.).
Zprostředkovatel: CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04616073,
DIČ: CZ04616073, Obch. rejstřík: Městský soud v Praze, odd.: B, vložka č. 21146.
Provozovna: Vítkovická 3083/1, 702 00 Moravská - Ostrava, e-mail: kreditkarty@cfh.cz,Tel.: +420 443 033 451, infolinka: 810 888 999.