OZNÁMENÍ

Vážení klienti,

od 1. 3. 2019 společnost CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IČO: 04616073, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21146, nebude vzhledem k plánovanému ukončení činnosti nadále uzavírat nové smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru.

V případě Vašich dotazů nás kontaktujte prostřednictvím naší infolinky: 810 888 999 anebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Pracovní doba pro poskytovaní informací prostřednictvím infolinky: Pondělí až pátek od 8:00-16:00

CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. je nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru na základě povolení uděleného Českou národní bankou a je zapsána v seznamu regulovaných subjektů finančního trhu vedeném Českou národní bankou, který je dostupný na: https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/seznamy/

Reklamační řád společnosti CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. je i nadále dostupný na odkazu: Reklamační řád.pdf