OZNÁMENÍ

Vážení klienti, 

dovolujeme si Vás informovat, že dne 1.10.2019 se uskutečnila fúze společností CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 046 16 073, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21146 („CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA“), jako zanikající společnosti, se společností Všeobecná úverová banka, a.s., se sídlem Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČ: 313 20 155, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 341/B („Všeobecná úverová banka“), jednající prostřednictvím odštěpného závodu Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha, jako nástupnickou společností.

V důsledku fúze došlo k přechodu veškerých práv a povinností společnosti CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA na společnost Všeobecná úverová banka, jako univerzálního právního nástupce společnosti CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA.

Účty určené pro splácení veškerých finančních závazků z uzavřených úvěrových či jiných smluv se v důsledku výše uvedené skutečnosti nemění, v platnosti zůstávají také veškeré kontaktní údaje uvedené v uzavřených úvěrových či jiných smlouvách.

V případě úhrady jakéhokoli Vašeho závazku ze zahraničí je třeba jako příjemce platby označit společnost Všeobecná úverová banka.   

Všeobecná úverová banka a.s.