KONTAKTY


KORESPONDENČNÍ ADRESA

VUB, a.s.,pobočka Praha

Pobřežní 3

186 00  Praha 8

Česká republika 

infolinka: 810 888 999


KONTAKT PRO SPLÁTKY:

info@quatro-splatky.cz


KONTAKT PRO KREDITNÍ KARTY:

kreditkarty@cfh.czVšeobecná úverová banka, a.s., se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovenská republika, IČO 31 32 01 55, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Bratislavě I v oddílu Sa, vložce 341/B, vykonává od 1. května 2004 svoji bankovní činnost v České republice prostřednictvím své pobočky Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha, se sídlem Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 48 55 00 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 7735, a to na základě tzv. Jednotné evropské bankovní licence, tj. na základě bankovní licence udělené Národnou bankou Slovenska jako orgánem bankovního dohledu v domovském státě Banky. Sídlo Národné banky Slovenska je Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika.

Hlavním předmětem podnikání Banky je poskytování úvěrů, poskytování platebních služeb a poskytování investičních služeb. S ohledem na výše uvedené není Všeobecná úverová banka, a.s. zapsána v seznamu platebních institucí, registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, seznamu institucí elektronických peněz ani registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, vedených Českou národní bankou. Všeobecná úverová banka, a.s. je zapsána v seznamu bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky vedeném Českou národní bankou.

Dohled nad činností společnosti Všeobecná úverová banka, a.s. v oblasti platebního styku na území České republiky vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika.